Program glasbenega uvajanja je namenjen otrokom od tretjega do sedmega leta starosti. Zajema tri stopnje in je namenjen vsem, bolj in manj nadarjenim otrokom. Pomen tristopenjskega glasbenega uvajanja je v tem, da omogoča intenziven in sistematičen razvoj glasbenih sposobnosti in osvajanje osnovnih glasbenih znanj. S tem pridobivajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Vsaka učna ura traja 60 minut, in sicer v skupinah po 6 do 8 (maksimalno 10) otrok. Vsaka učna ura je razdeljena na štiri dejavnosti:

  • vzgojo slušnega zaznavanja
  • ritmično vzgojo
  • petje
  • naravno telesno gibanje

V prvi stopnji je pomembno, da pri otroku začnemo prebujati predvsem sposobnost slušnega zaznavanja in zanimanje za glasbo. V drugi stopnji uvedemo še likovni zapis in tonska imena oziroma solmizacijske zloge, v tretji stopnji pa iz likovnega zapisa prehajamo na notni zapis ter pripravljamo otroke na učenje teorije, solfeggia in instrumenta, in sicer na slušnem, melodičnem, ritmično-motoričnem in izvajalskem področju.

Po zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu se otroci lahko vključijo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu.