Program obiskujejo otroci od tretjega do šestega leta starosti. Program je namenjen tako bolj nadarjenim kot tudi manj nadarjenim otrokom. Program za predšolske otroke omogoča intenziven in sistematičen razvoj glasbenih sposobnosti in osvajanje osnovnih glasbenih znanj. Naši najmlajši učenci pridobivajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Vsaka učna ura traja 60 minut, in sicer v skupinah po 6 do 8 (maksimalno 10) otrok. Učna ura je raznovrstna in sestavljena iz različnih dejavnosti, ki vzpodbujajo otrokov razvoj tako na melodičnem, ritmičnem in harmonskem področju. Skupine so majhne, saj to omogoča individualno spremljanje vsakega otroka, a istočasno nudi otroku varno mesto znotraj skupine.