Program glasbena vzgoja je namenjen otrokom po sedmem letu starosti. Na tej stopnji otrok obiskuje nauk o glasbi in solfeggio ter lahko tudi individualni instrumentalni pouk. Oba predmeta se med seboj povezujeta in dopolnjujeta. Pomembna področja, ki se jih dotaknemo pri nauku o glasbi in solfeggiu, so:

 • slušno zaznavanje
 • razvoj ritmičnega, melodičnega in harmonskega posluha
 • branje notnega zapisa
 • glasbeni narek
 • naravno telesno gibanje v povezavi z glasbo
 • glasbena literatura
 • glasbena izrazna sredstva
 • ustvarjanje
 • teoretične in oblikovne zakonitosti

Otroci, ki se odločijo tudi za instrumentalni pouk, posebej razvijajo naslednja področja:

 • igranje po posluhu
 • igranje a vista
 • improvizacija (ritmična in melodična)
 • skupinsko igranje
 • pripravljeno igranje po notnem zapisu
 • petje in izvajanje pesmi

Otroci lahko v našem glasbenem centru izbirajo med naslednjimi instrumenti: violina, violončelo, klavir, kjunasta flavta, flavta, klarinet in rog.