Program je namenjen otrokom po vstopu v šolo. Na tej stopnji otrok obiskuje skupinski glasbeni pouk ter lahko tudi individualni instrumentalni pouk. Oba predmeta se med seboj povezujeta in dopolnjujeta. Pri inštrumentalnem pouku poleg igranja po notnem zapisu sistematično razvijamo tudi igranje po posluhu, ustvarjanje lastnih melodij sprva v sodelovanju z učiteljem (vprašanje-odgovor), kasneje pa na harmonski shemi, igranje na prvi pogled (a vista branje), igranje na pamet in igranje v različnih inštrumentalnih sestavih (komorno igranje in igranje v komornem orkestru naše glasbene šole).

Otroci lahko v našem glasbenem centru izbirajo med naslednjimi instrumenti: violina, violončelo, klavir, kjunasta flavta, flavta, klarinet in rog.