Glasbeno uvajanje in glasbena vzgoja otrok po Edgarju Willemsu je razdeljena na štiri stopnje. Osnovno glasbeno izobraževanje začnemo že v zgodnjem otroštvu, saj je otrok kmalu dojemljiv za vodeno in sistematično pedagoško delo. Program glasbenega uvajanja in glasbene vzgoje po Edgarju Willemsu je javno veljavni program, namenjen otrokom od 3. leta dalje.

Metodološki sistem Edgarja Willems je zasnovan tako, da začnemo s programom glasbeno uvajanje otrok. Le-to je razdeljeno na tri stopnje. Prvo stopnjo praviloma obiskujejo tri-štiriletni otroci in traja predvidoma eno leto. Drugo stopnjo obiskujejo štiri-petletniki in traja ravno tako predvidoma eno leto. Tretjo stopnjo pa obiskujejo pet-šestletniki (tudi še sedemletniki) in traja predvidoma dve leti. Po zaključku programa glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu se otroci lahko vključijo v program glasbene vzgoje, ki jo imenujemo četrta stopnja in traja šest oziroma osem let, kot ga izvajajo druge javne in zasebne glasbene šole.