Glasbeni center Zvočna zgodba ali krajše GCZZ, je glasbena šola, ki deluje v prostorih Uršulinskega zavoda v centru Ljubljane in v Domu sv. Vida v Šentvidu.

Zavedamo se, da je glasba dar, ki bogati naše življenje ne glede na to ali jo samo poslušamo ali jo poustvarjamo (igramo z inštrumenti ali pojemo) ali celo ustvarjamo (pišemo svoje skladbe ali pesmi).

Učitelji glasbenega centra Zvočna zgodba želimo svoje znanje in veselje do glasbe prenesti otrokom, mladostnikom in odraslim.

Naše učne ure oblikujemo tako, da učenci pri skupinskem pouku in pri individualnih urah inštrumenta v sproščenem vzdušju osvajajo glasbene zakonitosti in različne veščine, ki so potrebne za glasbeni razvoj.

Vsem našim učencem omogočamo nastopanje, ki je del učnega procesa.

Organiziramo poletne glasbene dneve, kjer se učenci družijo tudi v poletnem času, utrjujejo že pridobljeno znanje in skupaj igrajo v komornih skupinah ter seveda pojejo. Zavedamo se, da je glas prvo izrazno sredstvo vsakega posameznika.

Želimo si, da bi vsi učenci ob našem skrbnem vodenju in podpori našli svojo »zvočno zgodbo« ter jo z veseljem delili z drugimi.