Naslov: Vegova 6A

PE 1: Prušnikova ulica 91
PE 2: Ulica Josipine Turnograjske 8