Program je namenjen otrokom po vstopu v šolo. Sestavljen je iz individualnega inštrumentalnega pouka (2×30 minut na teden) in skupinskega pouka nauka o glasbi ali solfeggia (1×45 ali 60 minut-odvisno od velikosti skupine). Oba predmeta se med seboj povezujeta in dopolnjujeta.

Pri inštrumentalnem pouku poleg igranja po notnem zapisu sistematično razvijamo tudi igranje po posluhu, ustvarjanje lastnih melodij sprva v sodelovanju z učiteljem (vprašanje-odgovor), kasneje pa na harmonski shemi, igranje na prvi pogled (a vista branje), igranje na pamet in igranje v različnih inštrumentalnih sestavih (komorno igranje in igranje v komornem orkestru naše glasbene šole).

Otroci lahko v našem glasbenem centru izbirajo med naslednjimi instrumenti: violina, violončelo, klavir, kjunasta flavta, flavta, klarinet in rog.

Izvajamo javno veljavni program Glasba in izdajamo javno veljavna spričevala.