Program obiskujejo otroci od tretjega do šestega leta starosti. Program za predšolske otroke omogoča intenziven in sistematičen razvoj glasbenih sposobnosti in osvajanje osnovnih glasbenih znanj. Naši najmlajši učenci pridobivajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Tedenska učna ura traja 45 do 60 minut (odvisno od velikosti skupine). Sestavljena je iz različnih dejavnosti, ki vzpodbujajo otrokov razvoj tako na melodičnem, ritmičnem in harmonskem področju. Posebej smo pozorni tudi na sistematično razvijanje motorike, ki je potrebna za morebitno kasnejše učenje inštrumenta. Osrednja dejavnost vsakokratnega srečanja pa je petje, ki vsakemu otroku omogoča njemu lasten način izražanja in podoživljanja glasbe.

Primerna velikost skupine omogoča individualno spremljanje in delo s posameznim učencem, a hkrati omogoča vsakemu otroku varno zavetje.