Glasbeni center Zvočna zgodba (GCZZ, zavod) je glasbena šola, ki deluje po metodoloških smernicah Edgarja Willemsa.

Pouk poteka v prijetnih prostorih v Domu sv. Vida v Šentvidu nad Ljubljano in deloma v Angelinem vrtcu v centru mesta. Naši učenci prihajajo k nam iz različnih koncev našega glavnega mesta, pa tudi bližnje okolice.

Značilnost našega pristopa je, poleg že omenjenega glasbeno-pedagoškega temelja, ki ga je razvil in utemeljil Edgar Willems, zaupanje v vsakega posameznika in njegove instinkte ter sposobnosti. Prepričani smo, da se s pravim vodenjem le-ti nadgradijo in v polnosti razvijejo. Ker se zavedamo, da je zagotavljanje primernega okolja, tako zvočnega kot tudi fizičnega in psihičnega, pomembno za glasbeno rast vsakega otroka, mladostnika in tudi odraslega, temu posvečamo posebno pozornost.

Proces učenja petja pesmic in vadenje na inštrument je opravilo, ki ni vedno samo prijetno in lahko. Vemo, da ni samo sebi namen, zato omogočamo našim učencem dovolj možnosti, da se preizkusijo kot nastopajoči. Naša glasbena šola organizira veliko nastopov – največ v Domu sv. Vida, občasno pa gostujemo tudi drugod po Ljubljani in bližnji okolici.

Spoštljivo in iskreno sodelovanje med vsemi, ki sodelujemo pri glasbeni vzgoji in izobraževanju pri nas je osnovno pravilo, ki velja v našem Glasbenem centru Zvočna zgodba. S tem omogočamo, da se pri nas vsi dobro počutijo in napredujejo na glasbenem pa tudi na osebnostnem področju.

Odkod pa je ime Zvočna zgodba? Ta izraz smo si sposodili iz programa glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu. Gre za grafični prikaz zvočnega gibanja. Učencem omogoča, da ozavestijo gibanje zvoka oz. tona, učitelju pa razkriva stopnjo razumevanja, ponotranjenja in tudi moč glasbenega ustvarjanja posameznika. Želimo si, da bi vsi, ki se izobražujejo pri nas, znali najti in ustvarjati svojo »zvočno zgodbo« ter jo z veseljem deliti z drugimi.

Ula Ulaga, ustanoviteljica zavoda