Vpisnina 20 €
Mesečna cena za glasbeno vzgojo in izobraževanje
Programi za predšolske otroke
Skupinska ura 44 €
Skupinska ura in pouk inštrumenta (1x30min) 77 €
Program Glasba /javno-veljavni program/
Inštrument (2x30min) in nauk o glasbi 100 €
Vsak drugi otrok iz iste družine ima 25% popust, vsak tretji in nadaljnji pa 50% popusta.
Programi za osnovnošolske otroke, dijake in študente
Inštrument individualno (1 x 60 min) 110 € *
Solfeggio individualna ura (1 x 60 min) 110 € *
Igranje v komornih sestavih po dogovoru
Igranje v komornem orkestru po dogovoru
* Dijakom in študentom priznamo 10 € popusta.
Programi za odrasle
Inštrument individualno (1×60 min) 110 €
Solfeggio individualna ura (30 min) 50 € na termin
Igranje v komornih sestavih po dogovoru
Igranje v komornem orkestru po dogovoru
Cenik velja od 1. 10. 2022.