Vpisnina 20 €
Mesečna cena za glasbeno vzgojo in izobraževanje
Programi za predšolske otroke:
Skupinska ura 40 €
Skupinska ura in pouk inštrumenta (1x30min) 70 €
Program Glasba /javno-veljavni program/
Inštrument (2x30min) in nauk o glasbi 90 €
Vsak drugi otrok iz iste družine ima 25% popust, vsak tretji 50% popusta, vsak naslednji je zastonj.
Programi za odrasle, študente in dijake:
Inštrument individualno (1×60 min) 100 € *
Solfeggio individualna ura (30 min) 12 € * na termin
Igranje v komornih sestavih, orkestru po dogovoru
* Študentom in dijakom priznamo 10% popusta.
Cenik velja od 1. 9. 2021.